OM OSS  
  JURIDIK  
  SKATT  
  MÄKLERI  
  BYGGNATION  
  ÖVERSÄTTNING  
  KULTUR  
  GOLF  
  FRITID  
     
  norsk  
     

SPANSK SKATTELAGSTIFTNING

Skattelagstiftning är under konstant förändring och det är nödvändigt att hålla sig underrättad och uppdaterad. Om du äger en fastighet eller driver ett företag är du skattepliktig i Spanien. Residenta och icke residenta behandlas olika men det är lag på att deklarera sina tillgångar och det kan bli kostsamt att slarva.

Våra skickliga advokater hjälper dig med rådgivning och information, tar hand om dina skatteärenden och sköter all dokumenthantering eller kommunikation med myndigheter.
Alla möten på kontoret simultantolkas mellan spanska och svenska. Översättare finns tillgänglig måndag till fredag mellan 10.00 och 14.00. Det går att kontakta översättaren direkt per e-post för information: Susanne

skatt
   

Spansk arvsskatt och gåvoskatt

Spansk arvskattelagstiftning har varit under debatt länge då den ansetts vara kraftigt diskriminerande för icke residenta. De lokala regionala arvsskatterna varierar också.
En ny lag trädde dock i kraft under 2014 efter beslut i EU-domstolen. Den nya lagen påverkar arvs- och gåvoskatten och innebär konkret att i framtida arvs- och gåvoprocesser icke-residenta kan dra fördel av alla de skatteavdrag som tidigare endast residenta har kunnat göra och man har på så sätt nu eliminerat all typ av diskriminering.

Deklarationer

Vi tar hand om dina deklarationer och beräknar din sammanlagda skatt samt håller din skattestatus uppdaterad. Du kan på det viset koppla av och känna dig säker på att du inte drabbas av några överraskande straffpåföljder. Vi sköter all representation inför skattemyndigheten och håller reda på dina inbetalningar.

Behöver du expertrådgivning för att analysera din skattesituation? Boka ett möte på vårt kontor MASTER i La Nucia. Vår översättare finns på kontoret mån - fre 10.00 - 14.00.
Du kan även kontakta henne på svenska direkt via e-post för frågor eller information:
E-posta